back arrow Tagasi

"LG TV müügitegevus koos Go3" kampaaniatingimused

 "LG TV müügitegevus koos Go3-ga" on tarbijakampaania (edaspidi "kampaania"), mida korraldab Digibrand SIA, (reg. nr 40003844150), Riia, Kuršu iela 25A-6, LV-1006 (edaspidi "kampaania korraldaja").

Kampaania tellija on LG Electronics Latvia Ltd (reg. nr 40003834190, registrijärgne asukoht Gustava Zemgala Gatve 74A, Riia, LV-1039, Läti.

1. Kampaania korra määrab

i) Kampaaniat reguleerib korraldaja vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja kõik kampaanias osalejad on kohustatud järgima neid eeskirju.
ii) Edendamise territoorium on volitatud edasimüüjad Lätis, Leedus ja Eestis. Kampaanias võivad osaleda kõik Läti, Leedu või Eesti elanikud, kes on vähemalt 18-aastased.
iii) Kampaania alguskuupäev on 3. oktoober 2022. Kampaania lõpptähtaeg on 15. jaanuar 2023.
iv) Ajavahemik, mille jooksul võib tšeki registreerida kampaania jaoks: 3. oktoobrist 2022 kuni 15. jaanuarini 2023 või kuni kampaania jaoks reserveeritud Go3-tellimiskoodid on saadaval.
v) Osaleja peab ostma LG OLED- või OLED evo-seeria teleri volitatud LG edasimüüjalt Baltikumis ajavahemikul 3. oktoober 2022 kuni 15. jaanuar 2023.
vi) Ostu peab olema registreeritud: https://lgtvgo3.ee/register 

2. Registreerimismenetlus ja andmetöötlus

i) Veebilehel oleva registreerimisvormi täitmisel peab osaleja esitama oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, laadima üles foto ja kirjutama ostetud teleri kohta etteantud lahtrisse arvustuse. Laadige üles foto kviitungist (täissuuruses, et oleks näha ostetud toode, ostukoht ja -kuupäev ning kviitungi number) ja foto teleri tagaküljelt, millel on näha teleri seerianumber. Ostukviitungi ja teleri tagakülje foto on kohustuslik, ilma selleta ei õnnestu registreerimine. Kviitungi saab registreerida ainult üks kord. Üks osaleja võib kampaanias osaleda piiramatu arv kordi ainult kordusostude sooritamisega.
ii) Kampaania ajal kogub ja töötleb kampaania korraldaja teatud isikuandmeid. Andmeid kasutatakse kampaanias osalejate tuvastamiseks.
iii) Kampaania korraldaja vajab võitja nime ja e-posti aadressi, et tagada võimalikult täpne ja ainulaadne registreerimine kampaania jaoks, vältides seega andmete võimalikku dubleerimist, ning et tuvastada ja teavitada võitjat auhinnast.
iv) Oma isikuandmete esitamisega nõustub taotleja oma isikuandmete töötlemisega kampaania "LG TV müügitegevus koos Go3-ga" raames.
v) Taotlusvormi esitamisega kinnitab taotleja, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja järgib neid.
vi) Taotleja kinnitab, et kogu küsimustikus esitatud teave vastab tõele. Taotleja vastutab täielikult esitatud teabe õigsuse eest. Esitatud ebaõige teave võib kaasa tuua toetuse andmata jätmise.

3. Auhinnafond

1) Iga osaleja, kes on täitnud kõik kampaania tingimused, saab Go3 All-inclusive-tellimuse:

  • Ostke LG OLED- või OLED evo-seeria televiisorimudel, mis on turule toodud 2022. aastal, ja saate 24-kuulise tellimiskoodi.
  • Ostke LG OLED- või OLED evo-seeria telerimudel, mis on turule toodud 2021. aastal või varem, ja saate 12-kuulise tellimiskoodi.

2) "Go3 All-inclusive TV-tellimus sisaldab rohkem kui 30 telekanalit, tuhandeid filme ja seriaale, dokumentaalfilme ja lastesaadetisi, 4 spordikanalit (TV3 Sports, Setanta, NBA TV, Wrestling), otseülekandeid ja spordidokumentaalfilme. Jaehind 14,99 eurot kuus.
3) Tellimiskood tuleb aktiveerida 31. jaanuariks 2023. Koodide mittekasutamine ei kuulu tagasimaksmisele.

4. Taotlemise protsess 

1) Esitatud taotlusi menetleb müügiedendusklientide volitatud isik 5 (viie) tööpäeva jooksul. Kui registreerimine on edukas, saab osaleja e-kirja koos koodiga, mille saab registreerida Go3 veebilehel: https://go3.tv/subscriber/register
3) Kui registreerimine ei õnnestu, võtab Digibrand Ltd. isiklikult osalejaga ühendust antud telefoninumbril või e-posti aadressil.
3) Pakkumist või auhindu puudutavate küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil support@lgmaster.eu kuni 31. jaanuariks 2023.

5. Promootori õigused ja kohustused

1) Korraldaja ei vastuta kahju eest, mida auhinna võitja võib auhinna kasutamise tagajärjel kannatada. Auhinda ei ole lubatud vahetada teise auhinna või sularaha vastu.
2) Korraldaja ei ole kohustatud vahetama kampaaniasaaja poolt võidetud auhinda teise auhinna vastu või kompenseerima auhinna väärtust rahas, kui kampaaniasaaja seda soovib.
3) Auhinna kättesaamisega seotud lisakulud, mis ei ole nendes reeglites sätestatud, näiteks transpordi- või telefonikulud, ei kuulu hüvitamisele.
4) Korraldaja ei vastuta auhinna väljaandmata jätmise eest, kui reegleid ei järgita või kui osalejate poolt esitatud teave on vale või ebatäpne või kui võitjaga ei ole võimalik ühendust võtta korraldajast mitteolenevatel põhjustel.
5) Korraldaja jätab endale õiguse lõpetada kampaania ja auhind ühepoolselt vääramatu jõu korral.
6) Osalejal on õigus kampaanias osalemisest loobuda, saates kirjaliku avalduse aadressil support@lgmaster.eu ja märkides avalduses kampaania nime.
7) Kampaaniat käsitlev teave, mis on saadaval reklaammaterjalides, on ainult teavitamise eesmärgil. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevatesse reeglitesse.