back arrow Tagasi

PRIVAATSUSPOLIITIKA

See privaatsuspoliitika kehtib ainult reklaamikampaaniate läbiviimiseks mõeldud veebisaitide kohta: Lätis https://lgtvgo3.lv/register/lv/ ja http://www.lg.com/lv/ms/go3, Leedus: https://lgtvgo3.lt/register/lt/ ja http://www.lg.com/lt/ms/go3, Eestis: https://lgtvgo3.ee/register/ee/ ja http://www.lg.com/ee/ms/go3 („Saidid“), mille kaudu kogub andmeid LG Electronics Latvia SIA, registreerimisnumbriga 40003834190 („LGELA“). LGELA ja tema andmekaitseküsimustes andmekaitseametniku kontaktandmed on toodud selle poliitika lõpus. 

See privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate isikute poolt avaldatud või edastatud teabe suhtes. 

Lisateavet kampaania kohta leiate siit: https://lgtvgo3.lv/register/lv/kampanas-noteikumi (Läti), https://lgtvgo3.lt/register/lt/akcijos-salygos (Leedu), https://lgtvgo3.ee/register/ee/kampaania-tingimused (Eesti) („Kampaania tingimused“).

Saite kasutades nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. 

ISIKUANDMED, EESMÄRGID JA NENDE TÖÖTLEMISE ALUSED 

LGELA kogub ja salvestab teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi (ainult Lätis), e-posti aadressi, teleri seerianumbrit, kaupluse nime (kust toode osteti), ostuhinda, ostutšekki, teie arvustust toote kohta. 

Seda teavet kogutakse ja kasutatakse edaspidi Go3 tellimise vautšeri väljaandmiseks vastavalt ülaltoodud Kampaania tingimustele. Selle andmetöötluse aluseks on LGELA vajadus täita Kampaania tingimustes sätestatud tingimusi. 

Juhul, kui otsustate pöörduda LGELA poole seoses Kampaania tingimustega, võime neid andmeid kasutada teie pöördumisele vastamiseks, et tagada LGELA ja teie õigustatud huvide austamine. Nimelt, soovib LGELA tagada oma tegevuse järjepidevuse, kaitsta end nõuete eest ning tagada klientide pöördumiste rahuldamise. 

Ebaõnnestunud registreerimise korral võib LGELA kasutada teie esitatud kontaktandmeid, et teiega ühendust võtta ja teid registreerimisega abistada vastavalt Kampaania tingimustele, et saaksite Go3 tellimise vautšeri. Selle andmetöötluse aluseks LGELA ja teie õigustatud huvi kampaania läbiviimiseks. 

Lisaks võib LGELA nimetatud teavet salvestada ja kasutada selleks, et tagada oma ülesannete täitmine vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja vastata volitatud asutuste taotlustele. Selle andmetöötluse õiguslik alus on õigusaktide järgimine ning volitatud asutuste taotlustele vastamine. 

TEABE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

LGELA võib selliseid andmeid avaldada järgmistele kolmandatele isikutele: 

  • kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, kes abistavad LGELA Saitide hooldamisel ja Kampaania tingimuste järgimisel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teabe töötlemise ja teostamisega, klienditeeninduse osutamisega, andmete säilitamise ja analüüsiga, LGELA nimel klientidega suhtlemisega ja kampaania ankeetide kogumisega); 
  • volitatud ametiasutustele tagamaks õigusaktidele vastavuse või LGELA õiguste või vara kaitsmiseks kohtumenetluses või tegutsemiseks erakorralistel asjaoludel LGELA lõppkasutajate ja klientide turvalisuse kaitsmiseks; 
  • kolmandatest isikutest ettevõtetele mis tahes saneerimisprotsessi käigus või LGELA olulise osa müügi korral. 

Pange tähele, et mis tahes teave, mille lisate arvustusse ning postitate toote hindamise jaotisesse, jututuppa, foorumisse või muusse avaliku sisu postitamise kohta, võib olla avalikult kättesaadav.

SÄILITAMISE TÄHTAJAD 

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on mõistlikult vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärk täitmiseks või vastavalt kehtivatele kohalikele õigusaktidele (sealhulgas kuni 10 aastat selleks, et kampaaniaga seotud dokumente säilitada, teie õigustatud huve kaitsta ning, et täita volitatud asutuste või tarbijate nõudeid)

Andmeid ebaõnnestunud registreerimiste kohta säilitatakse kuni 3 kuud. 

KÜPSISED

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikest hulka teavet, mis laaditakse veebisaidi külastamisel arvutisse või mobiilseadmesse. Iga kord kui külastate Saiti saadetakse küpsised tagasi sellele avalehele või muule saidile, mis küpsise ära tunneb.

Küpsised on kasulikud, kuna need võimaldavad Saidil kasutaja seade ära tunda. 

Küpsised täidavad paljusid erinevaid funktsioone, näiteks võimaldavad teil lehtede vahel tõhusalt liikuda, jätavad meelde teie eelistusi ja üldiselt parandavad kasutuskogemust. Need võivad aidata ka tagada, et veebis kuvatud reklaamid oleksid teie ja teie huvide jaoks asjakohasemad. 

Me kasutame Saitidel kohustuslikke küpsiseid. Need on küpsised, mis on vajalikud meie veebisaidi toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil luua ühenduse võrgus olevate turvaliste Saitidega. Seda küpsiste kategooriat ei saa keelata. 

Lisateavet meie kasutatavate üksikute küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta leiate allolevast tabelist. 

Tüüp

Nimi Eesmärk

Tähtaeg

Kohustuslik

lgkino_privacy Kontrollida küpsiste kasutamise võimalust.

Kuni 31. detsember 2022.

 

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus: (i) teada saada, milliseid isikuandmeid teie kohta töödeldakse, taotleda neile juurdepääsu ja saada neist koopia kui need on LGELA valduses; (ii) nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist; (iii) esitada vastuväiteid teatud tüüpi isikuandmete töötlemise eest LGELA poolt; (iv) nõuda, et LGELA kustutaks teie LGELA valduses olevad isikuandmed kehtivate õigusaktidega sätestatud piirides; ja (v) nõuda oma isikuandmete koopiat masinloetavas, laialt kasutatavas vormingus (või nõuda LGELAlt teie isikuandmete edastamist selles vormingus kolmandale osapoolele). 

Pange tähele, et Kampaania tingimustes viidatud isikuandmete töötlemine on vajalik, et LGELA saaks kontrollida kampaanias osaleja vastavust Kampaania tingimustele ja saaks ka ise Kampaania tingimusi järgida. Kui LGELA ei saa Kampaania tingimustes nõutud andmeid, ei saa LGELA täita oma Kampaania tingimustes sätestatud kohustusi täies mahus. 

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke palun ühendust e-posti aadressil dpo-eu@lge.com.

LGELA KONTAKT

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika kohta või kuidas LGELA töötleb teie isikuandmeid, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dpo-eu@lge.com. Teil on õigus esitada kaebus ka kohalikule andmekaitseasutusele, kuid soovitame probleemide lahendamiseks kõigepealt meiega otse ühendust võtta. 

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas LGELA töötleb isikuandmeid muudel juhtudel (sh küpsiste kasutamisel), mida käesolev poliitika ei hõlma, lugege palun LGELA üldist privaatsuspoliitikat, mis on kättesaadav siin: https://www.lg.com/lv/privacy (Läti), https://www.lg.com/lt/privacy (Leedu), https://www.lg.com/ee/privaatsus (Eesti). 

MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS 

Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta. Palun kontrollige regulaarselt meie privaatsuspoliitikat. 

LG Electronics Latvia 

Viimati uuendatud: 01.08.2020